Pokaler & Priser

På denne side finder du oversigt over hvilke pokaler og priser IK Frem uddeler, samt hvem disse er tildelt.

Navn Beskrivelse 
Sparekassen Danmark ungdomspokal Sparekassen Danmark ungdomspokal. En ung træner/leder der har gode evner for tilrettelægning og instruktion af træningen i sin klub – eller ung idrætsudøver, som har udvist sportslige præstationer og kammeratlig optræden. Personen er i aldersgruppen 13- 21 år.
Årets Olfert Hvert år uddeles ” Årets Olfert” til en leder eller anden person, som har udført et stort uegennyttigt arbejde for klubben. Uddelingen foretages ved generalforsamlingen, hvis ikke andet aftales. Bringes flere i forslag foretages skriftlig afstemning.
Jutlander Bank’s ungdomspokal Årets Olfert
2017 Kamilla Asp (Håndbold) 2017 Lone Spangaard
2016 Kristian Søgaard (Håndbold) 2016 John Danielsen
2015 Ida Hummeluhr og Mia Spanggaard (Gymnastik) 2015 Laurits Hosbond
2014 Nicolai Asp (Håndbold) 2014 Pia og Henrik Asp
2013 Brian Thomsen (Badminton) 2013 Erik Hald
2012 Monica Nielsen og Kirstina Faarbæk Gregersen (Gymnastik) 2012 Erling Trads
2011 Mark Larsen (Håndbold) 2011 Lisbeth Tved Linde