Alle indlæg af Jørgen Haven

Badminton – Klubmesterskab 2016

Programmet for Klubmesterskab 2016:

Klubmesterskab_2016

Vi ses i Stensbohallen.

KlubLivDanmark lukker og slukker

DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark må med stor beklagelse konstatere, at DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark. Det betyder, at der ikke længere er sikkerhed for den fortsatte drift af foreningen KlubLiv Danmark.

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har besluttet, at foreningen KlubLiv Danmark stopper indsamlingsvirksomheden pr. 17. januar 2016. De optjente MikroSponsorater udbetales til de foreninger, der er tilmeldt KlubLiv Danmark.

4300 foreninger, klubber og spejdergrupper har tilmeldt sig KlubLiv Danmark, siden konceptet blev lanceret i foråret 2015. Men introduktionen af KlubLiv Danmark er ikke gået som forventet. Langt færre danskere end forventet har i 2015 tilmeldt deres Dankort til KlubLiv Danmark, og det samme gælder antallet af sponsorer i form af butikker, forretninger og virksomheder.

Ideen med KlubLiv Danmark er grundlæggende rigtig god, og det er en meget ærgerlig situation,” siger Søren Møller, der både er formand for DGI og for bestyrelsen i KlubLiv Danmark.

Ny aftale var ikke mulig

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har revurderet konceptet og lagt en 10 års-plan. Planen krævede, at DGI og evt. andre partnere skulle tilføre op mod 10 mio. kr., før der i 2020 ville være balance mellem udgifter og indtægter.

Ideen til konceptet blev oprindeligt udviklet af Flemming Hesthaven og hans selskab Timewise ApS. DGI og Timewise ApS lavede sidenhen en aftale om at realisere KlubLiv Danmark.

DGI var positivt indstillet på at finansiere en fortsættelse af KlubLiv Danmark, men forudsætningen for dette var en ny aftale med Timewise ApS. Det har desværre ikke været muligt,” siger Søren Møller.
I foråret 2015 blev der i DGI gjort en stor indsats for at få idrætsforeninger, sportsklubber og spejdergrupper til at tilmelde sig KlubLiv Danmark.

Vi havde en forventning om, at KlubLiv Danmark ville blive en stor gevinst for foreningslivet. Men introduktionen er desværre ikke gået som forventet. Erfaringen og budgettet viste, at det ville være nødvendig med en anden strategi og lavere forventninger til den økonomiske gevinst for foreningerne,” siger Søren Møller.

Timewise ApS undersøger mulighederne for at videreføre Klubliv Danmark i et andet regi.

Hvad betyder det for jeres forening?

  • Hvis din forening har optjent MikroSponsorater via KlubLiv Danmark inden den 17. januar 2016, så vil de blive udbetalt til foreningen.
  • Foreningen KlubLiv Danmark stopper sin virksomhed og indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at opløse foreningen KlubLiv Danmark.
  • Rettighederne til konceptet bag KlubLiv Danmark overgår til Timewise ApS.
  • Alle Dankort-oplysninger, som er givet til foreningen KlubLiv Danmark, opbevares hos Nets og beskyttes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Med venlig hilsen

Budget 2016 og IK Frem sponsoraftaler

Kære IK Frem medlemmer

Hovedbestyrelsen og afdelings-udvalgene arbejder i øjeblikket på budgettet for 2016, og vi forventer, at det bliver præsenteret for Jer til generalforsamlingen i marts 2016. Budgettet  for 2016 bliver dog ikke uden udfordringer og nogle beslutninger, som vil kunne mærkes i flere afdelinger i IK Frem.

Vi arbejder i den sammenhæng løbende på at promovere nuværende sponsoraftaler og overvejer nye måder at generere penge til de sportslige aktiviteter på.

IK Frem har i den sammenhæng tre sponsoraftaler, hvor det enkelte medlem har mulighed for at støtte IK Frem, uden at det kræver frivilligt arbejde.  Det drejer sig om henholdsvis KlublivDanmark, OK – benzinkort & telefoni samt EL fra EnergiNord.

okbenzin
klubliv Danmark gennemsigtig_baggrund_250px

IK Frem har pt. 12 personer tilknyttet via. KlublivDanmark, 183 benzinkort tilknyttet hos OK og ca. 60 husstande får leveret forenings-el fra EnergiNord. Dermed sagt er der plads til flere på alle sponsoraftaler, da vi i IK Frem regi har ca. 1.100 medlemmer. Til alle Jer, som har tilmeldt sig skal der lyde et stor tak for støtten.

Forretningsudvalget vil gerne opfordre alle medlemmer til at bruge 5-10 minutter på at overveje de tre muligheder, da det vil betyde flere “NEMME” penge i klubkassen, som kommer alle til gavn.

Man kan finde flere oplysninger om de tre muligheder ved at klikke på logo’erne.

Det kan yderligere nævnes, at IK Frem fornyligt har indgået en ny hovedsponsoraftale med Jutlander Bank. Aftalen omfatter muligheden for, at afdelingerne i IK Frem kan henvise personer til en uforpligtende samtale. Den enkelte afdeling modtager efterfølgende et beløb på minimum 500,- kr. Så har man lyst til en uforpligtende samtale med  Jutlander Bank, så kan man henvende sig til sit respektive udvalg.

M.v.h. Forretningsudvalget.

Henrik Brandt, Gitte Nielsen og Ulrik Pedersen