Kategoriarkiv: Kun til forsiden

Generalforsamling

 

IK-Frem SA?nderup/Suldrup

Afholder generalforsamling

Tirsdag d. 20.marts 2018 kl. 19.00

i Stensbohallens cafeteria.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. ForelA�ggelse af forretningsorden for aktivitetsudvalg.
  6. Valg af formand, nA�stformand og kasserer for 2 A?r.
  7. Valg af suppleant hvert A?r for 2 A?r.
  8. Valg af 1 revisor for 2 A?r, samt 1 suppleant for 1 A?r.
  9. A�rets Olfert.
  10. Eventuelt.

 

Forslag, herunder forslag om vedtAi??gtsAi??ndringer, der A?nskes behandlet pA? generalforsamlingen, skal vAi??re formanden i hAi??nde senest 8 dage fA?r.

Formand: JA?rgen Haven. e-mail: j.haven@mail.dk

StA?t op om vores idrAi??tsklub, mA?d op.

Med venlig hilsen: Forretningsudvalget

 

Fastelavnsfest i Stensbohallen

Søndag den 11. februar afholdes Fastelavnsfest i Stensbohallen.

Fastelavnsfesten starter kl 14 og slutter kl 16.

Tøndeslagning:
Der bliver tøndeslagning for alle aldersgrupper, 0-3 årige (dagplejebørn), 3-5/6 årige (børnehavebørn) 5/6 årige – ca. 10 årige (0.-3. kl.), 10-14 årige (4.-7. kl.), 14 år og opefter.

Der kåres en kattekonge og dronning i hver kategori og i de kategorier hvor der kommer mange, er der
flere tønder opsat og dermed flere der kåres.

Dommerkomite:
En udvalgt dommerkomité bedømmer og vælger de 5 bedst udklædte – 1 i hver kategori.
Der er præmie til de bedst udklædte.
En opfordring til at alle klæder sig ud, det vil være en oplevelse vi alle vil huske.

Vi synger fastelavnssange og der er god mulighed for at købe kaffe, te, fastelavnsboller mm. i Stigs opstillede cafe nede i hallen.

Entre:
Barn 10 kr.
Udklædt voksen 0 kr.
Ikke udklædt voksen 20 kr.

Arrangør:
Borger- og erhvervsforeningen, FDF’erne, Suldrup Skole, Myretuen, IK-Frem og Børnehaven Tumlehøj

Program til klubmesterskab 3/2-2018

SA? blev A?rets program til klubmesterskabet i badminton fAi??rdiglavet.

I A?r har vi forsA?gt at ligge kampene i ungdom fra kl. 9-12, mens senior og motionist er fra kl. 12.00.

Vi glAi??der os til en rigtig hyggelig dag.



Fodboldshow 2018

Nu er det igen tiden, hvor Stensbohallen danner rammen om IK FREMS årlige…FODBOLDSHOW Det afholdes i år…Lørdag d. 10. Februar 2018.

Der spilles i 5 grupper:

Gruppe 1 – Firmagruppen: Gruppen er frit sammensat. Pris: 450 kr.

Gruppe 2 – Combi/Mix-gruppen: Max. 2 aktive spillere, der er fyldt 16 år eller mere, dog regnes spillere, der er fyldt 40 år ikke for aktive spillere. ”Ikke aktiv” betyder, at man ikke må have dyrket turneringsfodbold i 2016 og 2017. (piger og damer tæller ikke som aktive). Pris: 400 kr.

Gruppe 3 – Grandoldboys-gruppen: Gruppen består af herrespillere, der er fyldt 40 år. Pris: 400 kr.

Gruppe 4 – Pigegruppen: Denne gruppe er for pige- og damehold med fri sammensætning. Pris 300 kr.

Gruppe 5 – Familiegruppen : Dette er ”kun for sjov” gruppen, hvor kun børnemål (under 12 år) tæller. Er holdene klædt ud vanker der ekstra spurtpræmier. Pris: 150 kr.

En spiller kan godt deltage i flere grupper. Der spilles efter gældende regler for JBU-kampe. Tilmelding senest søndag den 21. januar 2018 kl. 19.00 til: Bent Søgaard e-mail: bentsoegaardjensen@gmail.com (husk at oplyse kontaktperson, telefonnummer, e-mail og holdnavn) Entré: 20 kr., børn under 12 år gratis, spillere også gratis.

Nu er tilmelding til dette års fodboldshow hermed sat i gang.
Vi glæder os i fodboldafdelingen til at modtage alle hold lørdag den 10. Februar i Stensbohallen.
Vi ser frem til en omgang god fodbold, hygge, røverhistorier fra de gamle rødder. m.m. Spred budskabet og få venner og bekendte til at møde op. Vi ses

Ny spAi??ndende badminton sAi??son stA?r for dA?ren

En ny og spAi??ndende sAi??son stA?r for dA?ren i IK Frem SA?nderup/Suldrup Badminton!

Vi har netop overstA?et den indevAi??rende sAi??son, og pA? seniorsiden betA?d sAi??sonens resultater at vi til den kommende sAi??son har et hold i Jyllandsserien samt et hold i Serie 2.

Det er ikke mange klubber der kan mA?nstre et Jyllandsseriehold, og slet ikke i en lille by som Suldrup, og derfor er det med stolthed, at vi kan fortsAi??tte pA? samme niveau for 3. sAi??son i trAi??k.

Vi har de seneste sAi??soner oplevet tilgang pA? spillersiden, hvilket helt sikkert bl.a. skyldes at vi i Suldrup har ry for at have et unikt sammenhold pA? og uden for banen. Der ud over har vi i de seneste sAi??soner haft nogle rigtig dygtige trAi??nere tilknyttet klubben.

Simon LyngsA? har efter 4 sAi??soner som trAi??ner i IK Frem SA?nderup/Suldrup valgt, at overlade roret til nye krAi??fter. Vi vil sige Simon en enorm stor tak for det kAi??mpe stykke arbejde han har udfA?rt i klubben, og Simon har stor andel i at klubben befinder sig der hvor vi er i dag. Vi hA?ber meget pA? at Simon fortsAi??tter i klubben som spiller, da han ogsA? der er en vigtig brik bA?de pA? og uden for banen.

Med Simons afsked har det betydet, at vi har skullet sammensAi??tte et nyt spAi??ndende trAi??nerteam – og det er i den grad lykkedes! Tommy Lundquist som varetog trAi??nergerningen (sammen med Simon) i den seneste sAi??son har valgt at takke ja til endnu en sAi??son, hvilket vi er bA?de stolte og glade for. Der var stor interesse fra andre klubber, som ligeledes A?nskede at tilknytte Tommy, da han har et stort navn i de nordjyske badmintonkredse – men heldigvis er det lykkedes os at fA? glAi??de af Tommys store erfaring i mindst endnu en sAi??son.

Der ud over har vi tilknyttet et mindst lige sA? spAi??ndende navn – nemlig Mathis Lundquist! Mathias har spillet i Suldrup de seneste 2 sAi??soner, og i ungdomsA?rene var Mathias blandt de absolut stA?rste talenter i Dansk Badminton. Af bedrifter kan det bl.a. nAi??vnes at Mathias vandt europamesterskabet som ungdomsspiller! Nu har Mathias valgt at gA? trAi??ner-vejen, hvilket vi glAi??der os meget over, og har rigtig store forventninger til. Mathias har i 8 A?r trAi??net ungdomsspillere, men A?nsker nu at tage nAi??ste step og derved blive seniortrAi??ner. Mathias fortsAi??tter desuden som spiller i klubben.

Vi glAi??der os meget til endnu en spAi??ndende sAi??son i Suldrup, og skulle du som spiller gA? med lysten til at prA?ve krAi??fter af i en lille lokal klub med et fantastisk sammenhold og fAi??llesskab, sA? kom endelig forbi nA?r sAi??sonen skydes i gang D. 9 August.

Ai??Rigtig god sommer!

Ai??

TrAi??nerteamet for den kommende sAi??son!

