Kategoriarkiv: Forretningsudvalg

Generalforsamling

IK-Frem Sønderup/Suldrup

Afholder generalforsamling

Tirsdag d. 19.marts 2019 kl. 19.00

i Stensbohallens cafeteria.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forlæggelse af forretningsorden for aktivitetsudvalg.
 6. Valg af formand, næstformand og kasserer for 2 År.
 7. Valg af suppleant hvert År for 2 År.
 8. Valg af 1 revisor for 2 År, samt 1 suppleant for 1 År.
 9. Årets Olfert.
 10. Eventuelt.

Forslag, herunder forslag om vedtægts ændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Formand: Jørgen Haven. e-mail: j.haven@mail.dk

Støt op om vores idrætsklub, mød op.

Med venlig hilsen: ForretningsudvalgetGeneralforsamling 2017

Generalforsamling 2017

IK Frem Sønderup-Suldrup

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 i Stensbohallens mødelokale.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8. dage før.

Mød op og hør og blive hørt om klubbens virke for 2016, og hvad der sker i 2017.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

 

Hovedsponsor for IK Frem

Støt IK Frem – Tilmeld dig, som passivt medlem

Har du/I lyst til at støtte IK Frem Sønderup / Suldrup, så er nu mulighed for at oprette et passivt medlemsskab. Er du allerede medlem/oprette i IK Frems medlemsdatabase kan du blot klikke på linket og tilmelde dig, som Passivt medlem. Er du ikke, kan du oprette dig i medlemsdatabasen via følgende link.

Pengene går til nogen af de mange aktiviteter og arrangementer, som IK Frem afvikler i løbet af året. På forhånd, tak for støtten!

Dagli’ Brugsen & OK – Årets sponsorcheck 2016

Årets ”check” fra Dagli’ Brugsen Suldrup og OK Benzin overrækkes til IK Frem.

Modtagerne er tre friske gymnaster og formanden fra IK Frem, da der skulle flere personer til at løfte den rekordstore check på hele 18.186,61 kr.

Pigernes navne fra venstre: Marie Lassen, Johanne Lassen og Laura Bastholm Larsen

Bagerst: Erling Trads (Formand IK Frem) og Tanja Carøe, Daglibrugsen.

IK Frem vil gerne sige tak for støtten fra Dagli’ Brugsen og OK samt de 220 personer, der via deres OK-benzin kort bidrager til de mange aktiviteter i IK Frem. Dagli’ Brugsen og OK har naturligvis flere benzinkort liggende, som kan oprettes i forbindelse med arrangementer i Suldrup i løbet af året. Næste mulighed er i forbindelse med Fodboldshowet i Stensbohallen d. 21. januar 2017.

Ai??rets Olfert & Jutlander Banks ungdomspokal 2016

Ai??rets Olfert & Jutlander Banks ungdomspokal blev uddelt i forbindelse med generalforsamlingen d. 10. marts 2016.

Jutlander Banks ungdomspokal uddeles til en ung trAi??ner/leder, der har gode evner for tilrettelAi??gning og instruktion af trAi??ningen i sin klub ai??i?? eller ung idrAi??tsudA?ver, som har udvist sportslige prAi??stationer og kammeratlig optrAi??den. Personen er i aldersgruppen 13- 21 A?r.

Jutlander Banks ungdomspokal blev tildelt Kristian SA?gaard.

TV: Kristian SA?gaard og TH: Patrick Tindal Pedersen (Jutlander Bank)
TV: Kristian SA?gaard og TH: Patrick Tindal Pedersen (Jutlander Bank)

Af indstillingen fra hA?ndboldafdelingen fremgik der blandt andet fA?lgende:

“Kristian er en ildsjAi??l, der med sin ro og sit gode humA?r “smitter” og
inspirerer sine medmennesker. En personlighed, som enhver forening, bA?retAi??af frivillige krAi??fter, ville misunde os i IK Frem.”

Ai??rets Olfert uddeles til en leder eller anden person, som har udfA?rt et stort uegennyttigt arbejde for klubben.

Ai??rets Olfert blev tildelt John Danielsen

Ai??rets Olferet 2016: John DanielsenAi??

Ai??rets Olfert 2016: John Danielsen

Af indstillingen fra fodboldafdelingen fremgik der blandt andet fA?lgende:

“I minimum 25 A?rAi??har han vAi??ret primus motor for at fodbold banernes linjer stod knivskarpe og altid i vinkel.Ai??ai???linjerne skal vAi??re i orden, alt andet duer ikkeai???.

Introduktionen til netop kridtningen fik hanAi??sammen med hans far og som hans mangeA?rige ven siger: ai???Der gik ikke megen tid sA? overtog hanAi??bare opgaven og lA?ste denneai???.

I en A?rrAi??kke var der ansatte i kridtafdelingen og disse folk blev
serviceret med grej, som var gennemgA?et og klar til brug, der var igen styr over tingene.”

Der skal lyde et KAi??MPE tillykke og tak fra hovedbestyrelsen i IK Frem til de to vindere for deres kAi??mpe indsats i foreningen. Herudover vil hovedbestyrelsen ogsA? benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige i IK Frem, der dagligt bidrager i foreningen.

 

PA? vegne af hovedbestyrelsen

Ulrik Pedersen, NAi??stformand

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

ik-frem

Generalforsamling

IK Frem – Sønderup Suldrup Idrætsforening

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30 i Stensbohallens mødelokale.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8. dage før.

Mød op og hør og blive hørt om klubbens virke for 2015, og hvad der sker i 2016.

Det skal desuden nævnes at der afholdes afdelingsmøder i de enkelte afdelinger, som følgende:

Fodbold: torsdag d. 11. februar 2016 kl.: 19:30

Håndbold: tirsdag d. 16. februar 2016 kl.: 19:30

Gymnastik: onsdag d. 17. februar 2016 kl.: 19:00

Badminton: onsdag d. 17 februar 2016 kl.: 20:00

Tennis:  torsdag d. 3. marts 2016 kl.: 18:00

Vennerne:  mandag d. 29. februar 2016 kl.: 19:00

Petanque : Afholdes løbende i forbindelse med Petanque aktiviteter

 

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget.

 

Hovedsponsor:

Jutlander-Bank-logo

KlubLivDanmark lukker og slukker

DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark må med stor beklagelse konstatere, at DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark. Det betyder, at der ikke længere er sikkerhed for den fortsatte drift af foreningen KlubLiv Danmark.

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har besluttet, at foreningen KlubLiv Danmark stopper indsamlingsvirksomheden pr. 17. januar 2016. De optjente MikroSponsorater udbetales til de foreninger, der er tilmeldt KlubLiv Danmark.

4300 foreninger, klubber og spejdergrupper har tilmeldt sig KlubLiv Danmark, siden konceptet blev lanceret i foråret 2015. Men introduktionen af KlubLiv Danmark er ikke gået som forventet. Langt færre danskere end forventet har i 2015 tilmeldt deres Dankort til KlubLiv Danmark, og det samme gælder antallet af sponsorer i form af butikker, forretninger og virksomheder.

Ideen med KlubLiv Danmark er grundlæggende rigtig god, og det er en meget ærgerlig situation,” siger Søren Møller, der både er formand for DGI og for bestyrelsen i KlubLiv Danmark.

Ny aftale var ikke mulig

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har revurderet konceptet og lagt en 10 års-plan. Planen krævede, at DGI og evt. andre partnere skulle tilføre op mod 10 mio. kr., før der i 2020 ville være balance mellem udgifter og indtægter.

Ideen til konceptet blev oprindeligt udviklet af Flemming Hesthaven og hans selskab Timewise ApS. DGI og Timewise ApS lavede sidenhen en aftale om at realisere KlubLiv Danmark.

DGI var positivt indstillet på at finansiere en fortsættelse af KlubLiv Danmark, men forudsætningen for dette var en ny aftale med Timewise ApS. Det har desværre ikke været muligt,” siger Søren Møller.
I foråret 2015 blev der i DGI gjort en stor indsats for at få idrætsforeninger, sportsklubber og spejdergrupper til at tilmelde sig KlubLiv Danmark.

Vi havde en forventning om, at KlubLiv Danmark ville blive en stor gevinst for foreningslivet. Men introduktionen er desværre ikke gået som forventet. Erfaringen og budgettet viste, at det ville være nødvendig med en anden strategi og lavere forventninger til den økonomiske gevinst for foreningerne,” siger Søren Møller.

Timewise ApS undersøger mulighederne for at videreføre Klubliv Danmark i et andet regi.

Hvad betyder det for jeres forening?

 • Hvis din forening har optjent MikroSponsorater via KlubLiv Danmark inden den 17. januar 2016, så vil de blive udbetalt til foreningen.
 • Foreningen KlubLiv Danmark stopper sin virksomhed og indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at opløse foreningen KlubLiv Danmark.
 • Rettighederne til konceptet bag KlubLiv Danmark overgår til Timewise ApS.
 • Alle Dankort-oplysninger, som er givet til foreningen KlubLiv Danmark, opbevares hos Nets og beskyttes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Med venlig hilsen

Budget 2016 og IK Frem sponsoraftaler

Kære IK Frem medlemmer

Hovedbestyrelsen og afdelings-udvalgene arbejder i øjeblikket på budgettet for 2016, og vi forventer, at det bliver præsenteret for Jer til generalforsamlingen i marts 2016. Budgettet  for 2016 bliver dog ikke uden udfordringer og nogle beslutninger, som vil kunne mærkes i flere afdelinger i IK Frem.

Vi arbejder i den sammenhæng løbende på at promovere nuværende sponsoraftaler og overvejer nye måder at generere penge til de sportslige aktiviteter på.

IK Frem har i den sammenhæng tre sponsoraftaler, hvor det enkelte medlem har mulighed for at støtte IK Frem, uden at det kræver frivilligt arbejde.  Det drejer sig om henholdsvis KlublivDanmark, OK – benzinkort & telefoni samt EL fra EnergiNord.

okbenzin
klubliv Danmark gennemsigtig_baggrund_250px

IK Frem har pt. 12 personer tilknyttet via. KlublivDanmark, 183 benzinkort tilknyttet hos OK og ca. 60 husstande får leveret forenings-el fra EnergiNord. Dermed sagt er der plads til flere på alle sponsoraftaler, da vi i IK Frem regi har ca. 1.100 medlemmer. Til alle Jer, som har tilmeldt sig skal der lyde et stor tak for støtten.

Forretningsudvalget vil gerne opfordre alle medlemmer til at bruge 5-10 minutter på at overveje de tre muligheder, da det vil betyde flere “NEMME” penge i klubkassen, som kommer alle til gavn.

Man kan finde flere oplysninger om de tre muligheder ved at klikke på logo’erne.

Det kan yderligere nævnes, at IK Frem fornyligt har indgået en ny hovedsponsoraftale med Jutlander Bank. Aftalen omfatter muligheden for, at afdelingerne i IK Frem kan henvise personer til en uforpligtende samtale. Den enkelte afdeling modtager efterfølgende et beløb på minimum 500,- kr. Så har man lyst til en uforpligtende samtale med  Jutlander Bank, så kan man henvende sig til sit respektive udvalg.

M.v.h. Forretningsudvalget.

Henrik Brandt, Gitte Nielsen og Ulrik Pedersen