Alle indlæg af Fodbold

Afdelingsmøde i fodbold

 

Afdelingsmøde Fodbold  

Tirsdag d. 6.marts 2018 – klokken 20.00

 1. Valg af Dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab 2017.
 4. Budget 2018.
 5. Valg af udvalgsmedlemmer for 2 år.
 6. Valg af Suppleanter for 2 år.
 7. Valg af medlem til Ik-Frems venner.
 8. Evt.

Evt. forslag til afdelingsmødet skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 3.marts. forslag sendes på e-mail: bentsoegaardjensen@gmail.com

Kom og hør hvad der sker i fodboldafdelingen.

Med venlig hilsen: Fodboldudvalget

Generalforsamling

 

IK-Frem SA?nderup/Suldrup

Afholder generalforsamling

Tirsdag d. 20.marts 2018 kl. 19.00

i Stensbohallens cafeteria.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. ForelA�ggelse af forretningsorden for aktivitetsudvalg.
 6. Valg af formand, nA�stformand og kasserer for 2 A?r.
 7. Valg af suppleant hvert A?r for 2 A?r.
 8. Valg af 1 revisor for 2 A?r, samt 1 suppleant for 1 A?r.
 9. A�rets Olfert.
 10. Eventuelt.

 

Forslag, herunder forslag om vedtAi??gtsAi??ndringer, der A?nskes behandlet pA? generalforsamlingen, skal vAi??re formanden i hAi??nde senest 8 dage fA?r.

Formand: JA?rgen Haven. e-mail: j.haven@mail.dk

StA?t op om vores idrAi??tsklub, mA?d op.

Med venlig hilsen: Forretningsudvalget

 

Fodboldshow 2018

Nu er det igen tiden, hvor Stensbohallen danner rammen om IK FREMS årlige…FODBOLDSHOW Det afholdes i år…Lørdag d. 10. Februar 2018.

Der spilles i 5 grupper:

Gruppe 1 – Firmagruppen: Gruppen er frit sammensat. Pris: 450 kr.

Gruppe 2 – Combi/Mix-gruppen: Max. 2 aktive spillere, der er fyldt 16 år eller mere, dog regnes spillere, der er fyldt 40 år ikke for aktive spillere. ”Ikke aktiv” betyder, at man ikke må have dyrket turneringsfodbold i 2016 og 2017. (piger og damer tæller ikke som aktive). Pris: 400 kr.

Gruppe 3 – Grandoldboys-gruppen: Gruppen består af herrespillere, der er fyldt 40 år. Pris: 400 kr.

Gruppe 4 – Pigegruppen: Denne gruppe er for pige- og damehold med fri sammensætning. Pris 300 kr.

Gruppe 5 – Familiegruppen : Dette er ”kun for sjov” gruppen, hvor kun børnemål (under 12 år) tæller. Er holdene klædt ud vanker der ekstra spurtpræmier. Pris: 150 kr.

En spiller kan godt deltage i flere grupper. Der spilles efter gældende regler for JBU-kampe. Tilmelding senest søndag den 21. januar 2018 kl. 19.00 til: Bent Søgaard e-mail: bentsoegaardjensen@gmail.com (husk at oplyse kontaktperson, telefonnummer, e-mail og holdnavn) Entré: 20 kr., børn under 12 år gratis, spillere også gratis.

Nu er tilmelding til dette års fodboldshow hermed sat i gang.
Vi glæder os i fodboldafdelingen til at modtage alle hold lørdag den 10. Februar i Stensbohallen.
Vi ser frem til en omgang god fodbold, hygge, røverhistorier fra de gamle rødder. m.m. Spred budskabet og få venner og bekendte til at møde op. Vi ses

Standerhejsning – Senior

 

Lørdag d. 4. februar blev der afholdt standerhejsning for hele senior afdelingen samt vores U19 hold.

Det var et fint fremmøde med 6 old boys spillere, 18 seniorer og 10 U19 spillere.

Dagen startede med hejsning af flag

Flaget hejses af Teis Danielsen (U19) samt Søren Bak (Senior)

Efter flaget er hejst står den på en let omgang træning

Efter træningen blev der serveret suppe i cafeteriet.

Standerhejsning – Ungdom

Fodboldafdelingen afholder standerhejsning for hele ungdomsafdelingen (U6-U13)

Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 11

 

Alle mødes ved flagstangen hvor der bydes velkommen og flaget hejses. Derefter en kort præsentation af trænere samt en let omgang træning. Tilslut mødes vi i cafeteriet hos Stig til en lille bid mad.

Fodboldafdelingen håber at se en masse glade børn der glæder sig til at spille fodbold.